Menu Zavrieť

TEPELNÉ ČERPADLO VODA-VODA

Tepelné čerpadlo voda vodaTepelné čerpadlo voda-voda využíva teplo zo spodnej vody. V lete využíva chlad spodnej vody na pasívne chladenie domácnosti. Zdrojom energie je teplo získané z vody. Energiu získanú z prírody využíva tepelné čerpadlo na vykurovanie, chladenie a  prípravu teplej vody.

Správne navrhnuté tepelné čerpadlá dokážu zabezpečiť vykurovanie celých objektov, ohrev teplej úžitkovej vody a zároveň aj vyhrievanie bazénov. Veľká výhoda tepelného čerpadla voda voda je, že dokážu pasívne ochladzovať dom v letnom období.

Schéma systému tepelného čerpadla voda-vodatepelné čerpadlo voda voda

Schéma systému tepelného čerpadla voda voda

1 vyrovnávacia nádoba s bezpečnostným ventilom
2 napojenie tepelného čerpadla
4 výmenník tepla
5 hlavný ventil
8 zakrytie studne (chráni studňu)
9 čerpacia studňa
10 vsakovacia studňa
11 ponorné čerpadlo
12 filtračné potrubie so štrkovým zásypom

Hĺbka položenie a vzdialenosti
a položenie potrubia so spádom k studni v nemrznúcej hĺbke cca 1,2 – 1, 5 m
b maximálna hĺbka hladiny spodnej vody by nemala byť väčšia ako 15 m
c vzdialenosť čerpacie a vsakovacej studne minimálne 15 m
d smer prúdenia spodnej vody od čerpacej studne k vsakovacej studni

Tepelné čerpadlo voda voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu z jednej studne a vracia ju do vsakovacej studne. Voda prechádza výmenníkom, kde odovzdáva tepelnú energiu. Toto tepelné čerpadlo je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Využíva sa hlavne v oblastiach s dostatkom spodnej vody a v oblastiach kde je spodná voda dostupná plytko pod povrchom pôdy.

Ponúkame tepelné čerpadlá voda voda značiek:

  • NIBE
  • Vaillant
  • Stiebel Eltron

Všetky nami ponúkané tepelné čerpadlá sú určené pre úspornú prevádzku a dlhodobé používanie. Ročná servisná prehliadka zahŕňa kontrolu tlaku v systéme a vyčistenie filtrov.

Tepelné čerpadlá rozdeľujeme podľa zdroja tepla na:

  • vzduch-voda /preberá teplo zo vzduchu a odovzdáva do vody/
  • zem-voda /preberá teplo zo zeme a odovzdáva do vody/
  • voda-voda /preberá teplo z vody a odovzdáva do vykurovacej vody/

V Rakúsku preferujeme tepelné čerpadlo zem voda alebo vzduch voda. Tepelné čerpadlá voda-voda nemajú v Rakúsku dobré meno a tradíciu.