TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

Tepelné čerpadlo vzduch vodaNajpoužívanejšie tepelné čerpadlo vzduch-voda bez nákladov na vrty a kolektory. Moderné a úsporné s inteligentným ovládaním. Dizajn zodpovedá moderným trendom a zapadá do modernej architektúry.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získava energiu z vonkajšieho vzduchu a využíva ho pre vykurovanie a ohrev vody. Moderné tepelné čerpadlá pracujú až do – 20°C. Pri nižšej teplote sa využíva zabudovaná elektrická špirála. Mrazivých dní pri ktorých pomáha dokúriť dom elektrická špirála je len niekoľko cca 3-5% v roku a po rozrátaní výrazne neovplyvňujú celkové náklady na vykurovanie.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda zohrieva TÚV, v zime vykuruje a v lete chladí objekty. Chladenie prebieha pomocou podlahy alebo stropu. Pri chladení nedochádza k prúdeniu chladného vzduchu a preto je vhodné aj pre ľudí, ktorí nechcú klimatizáciu zo zdravotných dôvodov.

  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda Zdrojom tepla je vonkajší vzduch. Nerobia sa hlbinné vrty ani plošné zemné kolektory. TČ vzduch voda je vhodné pre lokality s vyššou priemernou teplotou. S klesajúcou teplotou sa znižuje účinnosť vzduchového tepelného čerpadla.  V našich lokalitách priemerná teplota klesá pod -10°C len výnimočne a preto je toto zariadenie vhodná pre väčšinu stavieb u nás.

vzduch-voda tepelné čerpadlo v RakúskuTepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú vonkajší vzduch, čím sa vyhnete zásahom do zeme, plošným zemným kolektorom či vŕtaniu studní. Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a pripravovať teplú úžitkovú vodu. Špeciálne varianty tepelných čerpadiel tohto typu môžete využiť aj pri riadenom vetraní obytných priestorov. Účinnosť klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

Vykurovanie tepelným čerpadlom vzduch voda

Vzducháč – tepelné čerpadlo vzduch-voda je stále populárnejšie. Je to spôsobené vývojom účinnejších technológií a miernejšími zimami. Tepelné čerpadlo vzduch-voda dokáže pokryť väčšinu (95 %)nárokov na vykurovanie. Pre potreby špičiek pri veľmi nízkych teplotách je však potreba doplnkového zdroja. Kvalitné tepelné čerpadlo má zabudovanú elektrickú špirálu /zapína sa v extrémnych mrazoch/, alebo doplnkovým zdrojom môže byť plynový kotol či krbová vložka. Kúrenie TČ vzduch voda môže ušetriť až 75% energie na vykurovaní oproti kúreniu elektrinou. 

Kurenie vzduch voda.

Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Moderné a kvalitné tepelné čerpadlá sú dobre odhlučnené, umiestnené na tlmičoch vibrácií a majú robustnú konštrukciu ktorá neprenáša hluk ani vibrácie. Inteligentný systém odmrazovania zabezpečuje tichosť systému aj v zimnom období, keď je potrebné správne určiť čas odmrazovania.

Predstavujeme jedno z najtichších a najúspornejších tepelných čerpadiel /vzduch-voda/ na trhu NIBE 2120. Robustná konštrukcia 167 kg minimalizuje vibrácie a hluk. Hlučnosť sme namerali 39 dB vo vzdialenosti cca 2m od tepelného čerpadla. Lokalita: Hlohovec, Teplota exteriér: 4˚C. Hlučnosť tohto tepelného čerpadla je porovnateľná s hlučnosťou modernej ľadničky.

Poradíme - kúrenie - voda - vzduch.
Poraďte sa s našimi odborníkmi. Kontaktujte našich špecialistov.