Menu Zavrieť

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

vzduch-voda tepelné čerpadlo v Rakúsku

Aj studený vzduch dokáže tepelné čerpadlo využiť na vykurovanie domácnosti.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získava teplotu z vonkajšieho vzduchu a využíva ho pre vykurovanie a ohrev vody. Moderné tepelné čerpadlá pracujú aj pri – 20°C.

  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda Zdrojom tepla je vonkajší vzduch – netreba robiť hlboké vrty ani plošné zemné kolektory. TČ vzduch voda slúži na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody a niektoré sa využívajú aj pri účinnom riadenom vetraní obytných priestorov.

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú vonkajší vzduch, čím sa vyhnete zásahom do zeme, plošným zemným kolektorom či vŕtaniu studní. Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a pripravovať teplú úžitkovú vodu. Špeciálne varianty tepelných čerpadiel tohto typu môžete využiť aj pri riadenom vetraní obytných priestorov. Účinnosť klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

Kúrenie tepelným čerpadlom vzduch voda

Vzducháč – tepelné čerpadlo vzduch-voda je stále populárnejšie. Je to spôsobené vývojom účinnejších technológií a miernejšími zimami. Tepelné čerpadlo vzduch-voda dokáže pokryť väčšinu (95 %)nárokov na vykurovanie. Pre potreby špičiek pri veľmi nízkych teplotách je však potreba doplnkového zdroja. Kvalitné tepelné čerpadlo má zabudovanú elektrickú špirálu /zapína sa v extrémnych mrazoch/, alebo doplnkovým zdrojom môže byť plynový kotol či krbová vložka. Kúrenie TČ vzduch voda môže ušetriť až 75% energie na vykurovaní oproti kúreniu elektrinou. 

Kurenie vzduch voda.

Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Moderné a kvalitné tepelné čerpadlá sú dobre odhlučnené, umiestnené na tlmičoch vibrácií a majú robustnú konštrukciu ktorá neprenáša hluk ani vibrácie. Inteligentný systém odmrazovania zabezpečuje tichosť systému aj v zimnom období, keď je potrebné správne určiť čas odmrazovania.

Predstavujeme jedno z najtichších a najúspornejších tepelných čerpadiel /vzduch-voda/ na trhu NIBE 2120. Robustná konštrukcia 167 kg minimalizuje vibrácie a hluk. Hlučnosť sme namerali 39 dB vo vzdialenosti cca 2m od tepelného čerpadla. Lokalita: Hlohovec, Teplota exteriér: 4˚C

Poradíme - kúrenie - voda - vzduch.
Poraďte sa s našimi odborníkmi. Kontaktujte našich špecialistov.