Menu Zavrieť

Stavba domu

Pri stavbe domu je potrebné zosúladiť viacero systémov do jedného funkčného celku.
Medzi základné systémy domu patrí:

 • Vykurovanie
 • Vetranie
 • Chladenie
 • Rozvody vody
 • Centrálny vysávač

Rozvody vody a kanalizácie

kanalizacny system Raupiano plusSo systémami REHAU získate kompletné riešenie pre rozvody pitnej či úžitkovej vody v priestoroch budov. Trvalo pevná technika spojov pomocou násuvnej objímky umožňuje rýchlu a bezchybnú montáž od domovej prípojky až po miesta odberu.

Systém je ideálny aj pre kancelárske budovy, hotely, školy alebo viacpodlažné obytné domy.

Centrálny vysávač

Centrálny vysávač odsáva prach, nečistoty a vzduch do centrálnej zbernej nádoby, kde sa filtruje a odvádza von z domu. Odstraňuje špinu, prach a roztoče na 100 %.

Novostavba

Pri novostavbe má investor úplnú slobodu v návrhu a realizovaní svojich požiadaviek. Návrh nie je potrebné prispôsobovať tak ako pri rekonštrukcii a môžu byť použité všetky moderné materiály a technológie.

Výstavba zahŕňa kompletne všetky fázy – od návrhu, zemné práce, hrubú stavbu až po finalizovanie objektu.

Výhody:

 • sloboda pri výbere typu materiálov a konštrukčných riešení
 • jednoduchší priebeh stavby
 • širší výber pozemkov a prostredia

Nevýhody:

 • nutnosť realizácie kompletnej stavby so všetkými fázami
 • absencia “historickej” pamäte a charakteru stavby
 • väčšinou výstavba mimo centier miest a existujúcej zástavby

 

Rekonštrukcia domu

Pri rekonštrukcii, hlavne v historických oblastiach, je dôležité zachovať pôvodný ráz objektu. Dom je  súčasťou určitého charakteristického prostredia, ktoré spoluvytvára. Jeho hodnota nie je v ňom samotnom, ale v kontexte prostredia, v ktorom sa nachádza.

Výhody:

 • určitá miera ekonomickej úspory
 • časť stavby je už postavená (hrubá stavba, základy domu)
 • domáce prostredie

Nevýhody:

 • obmedzenia vyplývajúce z konštrukčných daností objektu
 • určitá miera kompromisu medzi požiadavkami a možnosťami stavby
 • vek stavby časti stavby