Menu Zavrieť

Umiestnenie vonkajšej jednotky tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo – umiestnenie vonkajšej jednotky

Rozhodli ste sa investovať do tepelného čerpadla? Dajte pozor. Hlučnosť vonkajšej jednotky môže obťažovať nielen vás, ale aj vašich susedov. V zime, keď je tepelné čerpadlo intenzívnejšie využívané na vykurovanie, môže úroveň hluku mierne vzrásť. Avšak kvalitné a správne umiestnené tepelné čerpadlo by nemalo spôsobovať žiadne obťažovanie, ani v zimných mesiacoch.

Zdrojom hluku pri vonkajšej jednotke tepelného čerpadla môže byť ventilátor a kompresor. Hlučnosť sa pri rôznych tepelných čerpadlách líši. Závisí najmä od typu, vyhotovenia a kvality tepelného čerpadla.

Každé tepelné čerpadlo má podmienky na umiestnenie predpísané výrobcom. Je veľmi dôležité dodržiavať tieto inštalačné pokyny pre váš konkrétny model, alebo nechať inštaláciu na odborníkov. Ak nie sú dodržané minimálne vzdialenosti a iné inštalačné požiadavky, môže to ovplyvniť výkon a životnosť zariadenia.

Kam umiestniť vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla?

 • uprednostnite montáž vonkajšej jednotky na zem
 • tepelné čerpadlo inštalujte ďalej od spální (aj spálne susedného domu)
 • vonkajšiu jednotku umiestniť tak, aby mala dobrý prívod vzduchu
 • vyhnite sa náveternej strane, prípadne použite zástenu, ktorá stlmí vietor
 • tepelné čerpadlo je vhodné situovať na odľahlejšiu časť pozemku
 • TČ nie je dobré smerovať na chodník (možná tvorba námrazy)
Umiestnenie tepelného čerpadla

Vhodné je nainštalovať tepelné čerpadlo na 2 samostatné pätky (najlepšie tlmia vibrácie). Neodporúča sa vonkajšiu jednotku inštalovať na stenu ani strop rodinného domu. Silentbloky (pružné podložky) prispievajú k zníženiu hlučnosti a tlmeniu vibrácií.

Pri inštalácii tepelného čerpadla vzduch voda zohľadnite nasledujúce body:

 • prevládajúce vetry
 • optický vplyv na prostredie
 • akustický vplyv na okolie

Vyhýbajte sa miestam, na ktoré pôsobia silné vetry na výstupe vzduchu výrobku. Ventilátor smerujte preč od blízko ležiacich okien. V prípade potreby nainštalujte ochranu proti hluku.

Požiadavky na miesto inštalácie tepelného čerpadla vzduch-voda

 • zvoľte miesto s dobrou absorpciou hluku (napr. trávnik, kríky, ohrady)
 • zvoľte miesto, na ktorom na vstup vzduchu nebudú pôsobiť silné vetry
 • zvoľte miesto s čo najväčšou vzdialenosťou od miestností na oddych
 • vonkajšiu jednotku umiestnite pokiaľ možno priečne k hlavnému smeru vetra
 • znížte emisie hluku – vyhnite sa rohom, výklenkom alebo miestam medzi múrmi
 • dodržujte vzdialenosť od zdrojov tepla
 • dodržujte prípustný výškový rozdiel medzi vonkajším vnútornou jednotkou
 • ak nie je miesto montáže chránené proti vetru, naplánujte postavenie ochranné steny
 • zabráňte spätnému nasávanie vzduchu z výstupu vzduchu
 • pre odtok kondenzátu naplánujte štrkové a pieskové lôžko
 • zabezpečte, aby sa v podzemí nehromadila voda
 • nebezpečenstvo zranenia pri tvorení námrazy
 • zvoľte miesto, ktoré je v zime chránené proti veľkému hromadeniu snehu
 • naplánujte podzemnú pokládku hydraulických a elektrických vedení
 • dodržujte vzdialenosť od horľavých látok alebo zápalných plynov
 • zabráňte použitiu zaťaženého (znečisteného) vzduchu
 • nevystavujte vonkajšiu jednotku prašnému vzduchu
 • dodržujte vzdialenosť od ventilačných otvorov
 • dodržujte vzdialenosť od opadavých stromov a kríkov
 • nevystavujte vonkajšiu jednotku korozívnemu vzduchu
 • dodržujte vzdialenosť minimálne 250 m od morského pobrežia
 • zaistite, aby miesto montáže ležalo pod hranicou 2 000 m nad morom
 • dodržujte vzdialenosť od hlukovo citlivých oblastí susedných pozemkov
 • zvoľte miesto čo najväčšej vzdialenosťou od okien susedných pozemkov

Prehľad hladiny hluku prostredia:

Montáž na plochú strechu nie je vhodná pre veľmi studenej oblasti s vysokými snehovými zrážkami. Vyhnite sa miestu montáže, ktoré leží v rohu, vo výklenku, medzi múrmi alebo medzi oplotením (zvyšujú hlučnosť).