Menu Zavrieť

Vykurovanie a chladenie

Podlahové kúrenie predstavuje komfortný spôsob udržiavania tepelnej pohody v dome či v byte. Jeho veľkou výhodou je ukrytie vykurovacích telies do podlahy, v obytnom priestore nevidieť žiaden radiátor či iné vykurovacie teleso.

Z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa už pri výrazne nižších teplotách v miestnosti dostaví pocit príjemného tepla. Na základe vysokého tepelného výkonu (80 až 120 W/m2) pri nižších teplotách na prívode (32 až 38 °C) je podlahové vykurovanie ideálne na kombinovanie s plynovými kotlami, tepelnými čerpadlami alebo so slnečnými kolektormi.

Materiály rúrok podlahového vykurovania

Pri takomto spôsobe vykurovania sa používajú tieto materiály: PPR (polypropylén random), PB (polybutén), PE-X (zosieťovaný polyetylén). Zosieťovanie sa uskutočňuje pri vysokej teplote pomocou peroxidu vodíka, v dôsledku čoho vzniká trojrozmerná sieť. Zosieťovaním sa vylepší najmä teplotná a tlaková odolnosť, ako aj rázová húževnatosť pri nízkych teplotách (-50°C). Koextrudová tesniaca vrstva nerozpustná vo vode proti difúzii kyslíka je z etylvinylalkoholu (EVAL). Rúrky sa spájajú nerozoberateľnou spojovacou technikou, tzv. „násuvnou objímkou“, nalisovaním v axiálnom smere na rúrku a tvarovku, pričom nedochádza k zmenšeniu vnútornej svetlosti rúrky. Táto metóda nevyžaduje žiaden čas na zaschnutie lepidla a stuhnutie zvaru. Spájanie netrvá dlhšie ako niekoľko sekúnd a zvar je zaťažiteľný ihneď po dokončení.

Podlahové kúrenie

Systémy rúrkového podlahového vykurovania

Teplovodné podlahové vykurovanie – v betónovom potere

Teplovodné podlahové vykurovanie možno realizovať dvoma spôsobmi. Prvým a zároveň najpoužívanejším je mokrý spôsob. Rúrky sú uložené v betónovom potere priamo nad tepelno-akustickou izoláciou. Betónový poter pri podlahovom vykurovaní je podobný s bežne používanými betónovými potermi s plastifikátormi. Primiešaním plastifikátora P sa zlepší spracovanie zmesi, obtečenie rúrok, teplovodivé vlastnosti aj pevnosť.

Tacker systém: Potrubie pripíname Tacker sponami cez fóliu do polystyrénovej izolačnej vrstvy. Ide o najefektívnejší spôsob inštalácie podlahového vykurovania. Tento spôsob zabezpečí najlepšie obtečenie betónu okolo trubiek a tým aj najlepší prestup tepla. Nevýhodou je obmedzený spôsob pohybu po stavenisku až do zabetónovania podlahového vykurovania.

 Podlahové vykurovanie Rakúsko

Systémová doska: Na podklad sa ukladajú systémové dosky z tvrdeného polystyrénu s objemovou hmotnosťou 50 kg/m3. Na vrchnej strane je nakašírovaná krycia fólia z PVC, ktorá zabraňuje preniknutiu vlhkosti z betónovej mazaniny pod tepelno-akustickú izoláciu. Obvodový zámok (pero-drážka) zaisťuje rýchle a kvalitné spojenie, čo zabraňuje vzniku zvukových a tepelných mostov. Striedavé umiestnenie polí s výstupkami a prázdnych polí umožňuje vytvárať vzdialenosti medzi rúrkami od 5 cm a ich násobkov.

podlahové vykurovanie systémová doska

Pozdĺž celej vykurovacej miestnosti sa medzi podlahu a stenu kladie okrajová izolačná páska. Plní funkciu akustickej vrstvy a tepelnej izolácie, pričom kompenzuje dilatáciu podlahy.

Teplovodné podlahové vykurovanie – suchý systém

Veľmi zaujímavým, možno nepoznaným, je práve suchý systém podlahového vykurovania. Tento systém je možné inštalovať na stropy z masívneho dreva a drevených trámov bez použitia betónovej mazaniny. Základom tohto spôsobu je systémová doska z extrudovaného polystyrénu ESP. Na vrchnej strane dosky je nakašírovaná hliníková fólia, ktorá slúži na upevnenie rúrok svorkami a na priečny rozvod tepla. Vykurovacia rúrka je pevne uložená vo vyfrézovaných drážkach s možným rozstupom 12,5 cm alebo 25 cm vo forme jednoduchého meandra. V oblastiach stĺpov, vetracích prestupov, pred rozdeľovačom a na vyplnenie prázdnych plôch, ktoré nemajú pravouhlý pôdorys, sa používa plná systémová doska.

Podlahové vykurovanie drevodom

Na rozloženie zaťaženia sa môžu použiť sadrovláknité dosky s hrúbkou 12,5 mm, ktoré spĺňajú minimálne bodové zaťaženie 1,0 až 1,5 kN/m2 a maximálnu teplotu 45°C. Výška tohto systému predstavuje iba 55 mm bez krokovej izolácie a vrchnej podlahovej krytiny. Celková výška sa pohybuje od 80 mm do 120 mm v závislosti od miesta použitia (podlaha nad terénom, nad vykurovanou miestnosťou, nad garážou atď.)

Krytiny podlahového vykurovania

Pri tepelnotechnickom výpočte podlahového vykurovania je nutné zohľadniť tepelný odpor podlahovej krytiny. Nezávisle od druhu a štruktúry smie tepelný odpor podlahovej krytiny vykazovať maximálnu hodnotu R = 0,15 m2 K/W. Podlahové krytiny z drevených parkiet sú pri podlahovom vykurovaní takisto vhodné, je však nutné počítať s tvorbou škár. Najvhodnejšie sú minerálne podlahové krytiny, ako je napríklad kameň, alebo keramické podlahové krytiny. Podlahy z plastov sú v zásade tiež vhodné. Odporúča sa lepenie plastových podlahových krytín. Textilné podlahové krytiny (koberec) by sa za účelom dosiahnutia lepšieho prestupu tepla mali zásadne lepiť. Hrúbka koberca nemá presahovať 10 mm.

Kontaktujte nás a my vám navrhneme najvhodnejšie riešenie pre vašu stavbu.
Naši odborníci vám radi poradia.