Menu Zavrieť

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA

Vďaka technologickému pokroku sa tepelné čerpadlá vzduch voda stali ideálnym zdrojom tepla pre naše klimatické podmienky. Tepelné čerpadlo v zime vykuruje a v lete chladí objekt bez studeného prúdenia vzduchu.

Tepelné čerpadlo vzduch vodaNajpoužívanejšie tepelné čerpadlo vzduch-voda bez nákladov na vrty a kolektory. Moderné a úsporné s inteligentným ovládaním. Dizajn zodpovedá moderným trendom a zapadá do modernej architektúry.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získava energiu z vonkajšieho vzduchu a využíva ho pre vykurovanie a ohrev vody. Moderné tepelné čerpadlá pracujú až do – 20°C. Pri nižšej teplote sa využíva zabudovaná elektrická špirála. Mrazivých dní pri ktorých pomáha dokúriť dom elektrická špirála je len niekoľko cca 3-5% v roku a po rozrátaní výrazne neovplyvňujú celkové náklady na vykurovanie.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda zohrieva TÚV, v zime vykuruje a v lete chladí objekty. Chladenie prebieha pomocou podlahy alebo stropu. Pri chladení nedochádza k prúdeniu chladného vzduchu a preto je vhodné aj pre ľudí, ktorí nechcú klimatizáciu zo zdravotných dôvodov.

 • Tepelné čerpadlá vzduch-voda – zdrojom tepla je vonkajší vzduch. Nerobia sa hlbinné vrty ani plošné zemné kolektory. Tepelné čerpadlo vzduch voda je vhodné pre lokality s vyššou priemernou teplotou. S klesajúcou teplotou sa znižuje účinnosť vzduchového tepelného čerpadla.  V našich lokalitách priemerná teplota klesá pod -10°C len výnimočne a preto je toto zariadenie vhodná pre väčšinu stavieb u nás.

vzduch-voda tepelné čerpadlo v RakúskuTepelné čerpadlá typu vzduch-voda využívajú vonkajší vzduch, čím sa vyhnete zásahom do zeme, plošným zemným kolektorom či vŕtaniu studní. Ich úlohou je primárne vykurovať budovu a pripravovať teplú úžitkovú vodu.
Špeciálne varianty tepelných čerpadiel tohto typu môžete využiť aj pri riadenom vetraní obytných priestorov. Účinnosť klesá so znižujúcou sa teplotou vonkajšieho vzduchu.

Vykurovanie tepelným čerpadlom vzduch voda

Vzducháč – tepelné čerpadlo vzduch-voda je stále populárnejšie. Je to spôsobené vývojom účinnejších technológií a miernejšími zimami. Tepelné čerpadlo vzduch-voda dokáže pokryť väčšinu (95%) nárokov na vykurovanie. Pre potreby špičiek pri veľmi nízkych teplotách je však potreba doplnkového zdroja. Kvalitné tepelné čerpadlo má zabudovanú elektrickú špirálu /zapína sa v extrémnych mrazoch/, alebo doplnkovým zdrojom môže byť plynový kotol či krbová vložka. Kúrenie tepelným čerpadlom vzduch-voda môže ušetriť až 75% energie na vykurovaní oproti inému kúreniu napr.: elektrinou. 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda aroTHERM plus

Tepelné čerpadlo aroTHERM plus je ideálnym riešením pre novostavby a aj prestavby domov. Jednoduchá montáž, úsporná prevádzka, ekologické chladivo a inteligentná správa zariadenie je vhodná pre každú stavbu. Prírodné chladivo umožňuje obzvlášť vysokú výstupnú teplotu až do 75°C a napomáha trvalo udržateľnému rozvoju.

 • Prírodné chladivo pre zníženie uhlíkovej stopy
 • Vysoká trieda energetickej účinnosti A+++
 • Najmodernejšia /úsporná/ technológia tepelného čerpadla
 • Vysoká účinnosť COP pri A7/W35 až 5,4
 • Vhodné aj pre domy s radiátormi
 • Veľmi tichá prevádzka /aj do husto zastavaných oblastí/
 • SoundSafe – v tichom režime, vzdialenosť 3m, iba 28dB(A)
 • sensoCOMFORT – vykurovací systém plne pod kontrolou
 • Vysoká výstupná teplota až 75°C
 • Výnimočná kvalita a odolnosť /made in EU/
 • Elegantný dizajn /ocenenie Red Dot Design Award/
tepelne cerpadlo vzduch voda
Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus

Pre nastavenie trvalo udržateľného rozvoja je dôležité znížiť emisie CO2. Napríklad v Nemecku predstavuje kúrenie a ohrev teplej vody až 40% všetkých emisií CO2.

Tepelné čerpadlo novej generácie aroTHERM plus spája skvelý výkon, energetickú účinnosť a dlhodobú udržateľnosť. Je naplnené prírodným chladivom R290 pre zníženie uhlíkovej stopy. Rovnako ako ostatné tepelné čerpadlá značky Vaillant sa vyznačuje elegantným dizajnom a kvalitným vyhotovením.

Tepelné čerpadlo vzduch / voda NIBE F2120

Hlučnosť tepelné čerpadlo MIBETepelné čerpadlo Nibe F2120 /vzduch – voda/, vďaka novému typu kompresora SCROLL EVI dokáže zaistiť výstupnú teplotu až 65°C, pri vonkajšej teplote –25°C.

Vyrába sa vo výkonových variantoch 8 až 20 kW.  Nibe F2120 využíva ako primárny zdroj energie vonkajší vzduch – netreba vykonávať žiadne rozsiahle úpravy /napríklad vrty alebo plošné zemné korektory/. 

 • Tepelné čerpadlá systému vzduch-voda s hodnotou SCOP vyššou než 5
 • Tiché v celom rozsahu výkonu vďaka ventilátoru s inteligentným regulátorom, ktorý udržuje hluk na minime
 • Výstupná teplota až 65 °C / 63 °C aj pri vonkajšej teplote -25 °C/
 • 3-fázové pripojenie pre všetky dostupné veľkosti bez nutnosti meniť istič alebo elektroinštaláciu
 • Kompresor s riadeným výkonom s technológiou EVI nastavuje tak, aby presne pokryl aktuálne požiadavky na energiu
 • Zaisťuje chladenie s minimálnou výstupnou teplotou +7 °C
 • NIBE F2120 je určené pre kombinácie s vnútornými systémovými jednotkami NIBE VVM alebo regulátormi NIBE SMO

NIBE tepelné čerpadlo vzduch voda

 

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku pitnej vody. Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke spotrebováva elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie (číslo COP). Ideálne pre domy s podlahovým vykurovaním a lokalitu s vyššou priemernou ročnou teplotou (najvyššia účinnosť) .

Tepelné čerpadlá vzduch voda sú z hľadiska množstva inštalácií v poslednom období veľmi preferovaným zdrojom vykurovania(aj chladenia) a ohrevu pitnej vody. Sú jednoduchou a rýchlou voľbou nielen pre rodinné domy, ale aj väčšie stavby. Dajú sa inštalovať v krátkom čase a prakticky na väčšinu stavieb.

Výhody TČ vzduch voda:

 • Jednoduchá a rýchla inštalácia, bez nárokov na veľkosť pozemku alebo vodného zdroja. Nižšie zriaďovacie náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami zem/voda alebo voda/voda (nevyžadujú vrty ani studne).
 • Jednoduché využitie pre chladenie v letnom období.
 • Nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním.

Nevýhody TČ vzduch voda:

 • Hlučnosť: Vzduch prechádzajúci tepelným čerpadlom vytvára určitú úroveň hluku. Tento hluk môže rušiť majiteľa aj susedov, preto je potrebné brať ohľad na umiestnenie jednotky na pozemku.
 • U split systémov je potrebné prepojiť vonkajšiu a vnútornú jednotku chladivovým potrubím ako pri klimatizácii (realizuje chladiarenská odborná firma).

Ovládanie tepelného čerpadla vzduch voda

Riadenie tepelného čerpadla je dôležitý prvok celého systému. Má vplyv na spotrebu, komfort aj životnosť zariadenia. Spotreba elektriny tepelného čerpadla riadeného obyčajným termostatom môže byť až o 20 % vyššia ako pri kvalitnej regulácii podľa vonkajšej a prípadne aj vnútornej teploty. Časté zapínanie a vypínanie systému môže výrazne skracovať životnosť tepelného čerpadla.

Hlučnosť tepelného čerpadla vzduch-voda

Moderné a kvalitné tepelné čerpadlá sú dobre odhlučnené, umiestnené na tlmičoch vibrácií a majú robustnú konštrukciu, ktorá neprenáša hluk ani vibrácie. Inteligentný systém odmrazovania zabezpečuje tichosť systému aj v zimnom období, keď je potrebné správne určiť čas odmrazovania.

NIBE 2120 patrí medzi najtichšie a najúspornejšie tepelné čerpadlá /vzduch-voda/. Robustná konštrukcia 167 kg minimalizuje vibrácie a hluk. Hlučnosť sme namerali 39 dB vo vzdialenosti cca 2m od tepelného čerpadla. Lokalita: Hlohovec, Teplota exteriér: 4˚C. Hlučnosť tohto tepelného čerpadla je porovnateľná s hlučnosťou modernej chladničky.

Nové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM Split je jedno z najtichších tepelných čerpadiel na trhu. Ponúka najmodernejšiu technológiu vykurovania za prijateľnú cenu. Moderné zariadenie, nízke prevádzkové náklady a v budúcnosti ušetrené peniaze napr. za kontrolu emisií alebo čistenie komínov. Ako jedno z najtichších tepelných čerpadiel vzduch-voda vhodné pre použitie aj s hustejšou výstavbou.
Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM – hlučnosť pri -4˚C. Lokalita: Trnava

Výhody tepelného čerpadla aroTHERM Split

– jedno z najtichších tepelných čerpadiel typu vzduch/voda /vhodné aj na použitie v radových domoch/
– možno kombinovať s fotovoltaickým systémom
– vyvinutý a vyrobený spoločnosťou Vaillant v EÚ
– pohodlné ovládanie cez smarfón

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM Split – hlučnosť pri -2˚C. Lokalita: Trnava

Výkonové číslo tepelného čerpadla COP (Coefficient Of Performance)

Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke potrebuje elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie. Tento pomer vyjadruje hlavný ukazovateľ efektívnosti prevádzky tepelného čerpadla, jeho výkonové číslo.

Vykurovací faktor COP  5 = 10/2

Ak dodáme 2 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 10 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje.

Vykurovací faktor sa pri tepelných čerpadlách pohybuje v rozmedzí od 2,5 do 5. Nie je však veličinou, ktorá by bola pevná. Mení sa podľa podmienok, v ktorých tepelné čerpadlo pracuje.

Pri COP je dôležité stanovenie pracovných podmienok merania. Mení sa podľa podmienok, v ktorých tepelné čerpadlo pracuje.

Rôzne typy tepelných čerpadiel majú aj rôzne hodnoty, pri ktorých sa navzájom porovnávajú. Pre tepelné čerpadlá typu vzduch/voda sa parametre udávajú najčastejšie pri 2°C/35°C a 7°C/35°C, pre tepelné čerpadlá typu zem/voda je to pri 0°C/35°C a pre tepelné čerpadlá typu voda/voda je 10°C/35°C.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

COP a výber tepelného čerpadla

Vykurovací faktor COP (Coefficient of Performance) je pomerné číslo, ktoré sa používa na vyjadrenie efektívnosti tepelného čerpadla. Vyjadruje pomer dodanej tepelnej energie (využitej na vykurovanie alebo ohrev teplej vody) k energii, ktorú tepelné čerpadlo spotrebuje na prevod tepla z jedného miesta na druhé.

V praxi to znamená, že vyšší COP znamená väčšiu účinnosť tepelného čerpadla. Napríklad tepelné čerpadlo s COP 4 vyrobí štyrikrát viac tepla, než spotrebuje elektriny.

Pri výbere tepelného čerpadla je teda dôležité zohľadniť jeho COP, pretože čím je COP vyšší, tým viac tepla dokáže tepelné čerpadlo vyprodukovať pri menšej spotrebe energie, čo znamená nižšie prevádzkové náklady.

Pri výbere tepelného čerpadla je potrebné zohľadniť COP a ďalšie faktory ako napríklad typ čerpadla, výkon, efektivitu, náklady na inštaláciu a prevádzku, ale aj klimatické a geologické podmienky. Takže, COP je dôležitým faktorom pri hodnotení účinnosti tepelného čerpadla, ale nie je jediným kritériom pre jeho výber.

Poradíme - kúrenie - voda - vzduch.
Poraďte sa s našimi odborníkmi. Kontaktujte našich špecialistov.