Menu Zavrieť

Tepelné čerpadlá

Energia sa v tepelnom čerpadle nevyužíva na výrobu tepla, ale na prenos tepla z exteriéru do interiéru.

Tepelné čerpadlotepelné čerpadlo - heat pump môžete použiť na vykurovanie alebo chladenie vášho domu. Veľa ľudí sa rozhoduje pre túto technológiu práve pre úsporné náklady a možnosť chladenia v lete. Tepelné čerpadlá používajú cyklus kondenzácie a odparovania, tento cyklus prenáša teplo z jedného miesta na druhé. Tepelné čerpadlo prináša energiu zo vzduchu alebo zo zeme a nezáleží na tom, či je vonkajší vzduch studený alebo nie, stále môže generovať potrebné teplo.

Tepelné čerpadlá (TČ) patria medzi obnoviteľné zdroje energie /ekologické vykurovanie/. Odborné zdroje uvádzajú, že tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 75 percent nákladov na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody /oproti vykurovaniu elektrinou/. Moderné tepelné čerpadlá môžu v horúcom letnom počasí chladiť objekty. Pasívne alebo aktívne chladenie zabezpečuje letnú teplotnú pohodu v domácnosti. Oproti klasickej klimatizácii má niekoľko výhod: nefúka chladný vzduch, menší teplotný rozdiel /veľká chladiaca plocha/, úsporná prevádzka.

tepelné čerpadlo princíp prácePrincíp tepelného čerpadla sa kvôli zjednodušeniu popisuje ako prevrátená chladnička. Z okolitého prostredia (zo zeme, vody, vzduchu) tepelné čerpadlo získava teplo. V kompresore sa potom teplo zhodnotí a výmenníkom sa ďalej odovzdá sekundárnemu okruhu – vykurovaciemu systému. Chladivo následne prechádza cez expanzný ventil, kde je prudko ochladené a celý proces získavania energie sa opakuje. Energia sa v tepelnom čerpadle nevyužíva na výrobu tepla, ale na prenos tepla z exteriéru do interiéru. Ideálne je vykurovací systém tepelným čerpadlom nízkoteplotný (do 55 °C) a odovzdávanie tepla prebieha cez teplovodné podlahové vykurovanie.

Druhy tepelných čerpadiel

Existuje niekoľko druhov tepelných čerpadiel. Delia sa podľa toho, odkiaľ čerpadlo pomocou primárneho okruhu odoberá teplo, teda podľa zdroja tepelnej energie na:

  • Tepelné čerpadlá zem-voda (ich zdrojom energie je teplo z povrchovej vrstvy pôdy, alebo z vrtov. Tento systém je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu).
  • Tepelné čerpadlá voda-voda (zdrojom energie pre tieto typy tepelných čerpadiel je teplo získané zo spodnej vody).
  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda (využívajú vonkajší vzduch, takže netreba robiť hlboké vrty ani plošné zemné kolektory. Môžu slúžiť na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody).

Investícia do tepelného čerpadla, ktorá sa vráti

certifikat energetickyDo tepelného čerpadla sa oplatí investovať s pohľadom do budúcnosti. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vrátia sa na znížených prevádzkových nákladoch. Najlepšie je zapracovať systém vykurovania tepelným čerpadlom už pri navrhovaní projektu domu. Tepelné čerpadlo nepotrebuje komín, plynovú prípojku či veľkú technickú miestnosť a aj náklady na tieto zariadenia ovplyvňujú návratnosť a rozhodovanie medzi zdrojmi tepla. Tepelné čerpadlá zaraďujeme medzi obnoviteľné zdroje energie, spotrebovávajú len 1/4 elektrickej energie oproti získanej tepelnej energie. Jedná sa o ekologické vykurovanie a chladenie šetrné k životnému prostrediu.

Zníženie nákladov na vykurovanie:

Tepelné čerpadlo – ušetrí až 75 % nákladov na vykurovanie (oproti vykurovaniu elektrikou).
Ekvitermická regulácia – ušetrí až 6 % nákladov na vykurovanie (vykurovanie v závislosti na vonkajšej teplote).
Nízkoteplotný rozvod tepla – ušetrí až 7 % nákladov na vykurovanie (podlahové kúrenie).
Stropné chladenie – ušetrí až 25 % nákladov na chladenie oproti klimatizácii.
Rekuperácia tepla pri vetraní – ušetrí až 50 % nákladov na vykurovanie.
 

Tepelné čerpadlá rozdelenie

tepelné čerpadlo rozdelenie
 

Tepelné čerpadlá slúžia nielen na vykurovanie

Správne navrhnuté tepelné čerpadlo zabezpečuje vykurovanie objektov, chladenie, ohrev teplej úžitkovej vody a zároveň aj vyhrievanie bazénov. Niektoré tepelné čerpadlá vzduch-voda zabezpečujú účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov. Čím nižšie sú požiadavky na vykurovaciu teplotu, tým hospodárnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je najvýhodnejšie použiť ho v kombinácii s nízkoteplotnými systémami (podlahové alebo stenové vykurovanie) alebo na ohrievanie vody v bazénoch.

tepelne cerpadlo usporne kurenie