Menu Zavrieť

GEOTHERM Slovakia s.r.o. inteligentné vykurovanie

Naša spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o. Vám ponúka to najlepšie v oblasti vykurovacích systémov, vetrania aj chladenia.

Zameriavame sa na návrh a montáž obnoviteľných zdrojov energie, energeticky úsporných systémov vykurovania/chladenia a vetrania.

Pri stavbe každej budovy je dôležité vybrať najvhodnejšie technické zariadenia a systémy, ktoré budú úsporne vytvárať najlepšie možné podmienky pri užívaní stavby.

Najnovšie zariadenia ponúkajú moderné ovládanie a online komunikáciu. Zabezpečujú: vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie a vetranie (s rekuperáciou tepla).

Moderný, úsporný a ekologický zdroj tepla a chladu je tepelné čerpadlo. Potreby stavby a podmienky okolitého prostredia pomôžu určiť, či je najvhodnejšie riešenie zem-voda, voda-voda alebo vzduch-voda.

Geotherm Trnava - moderné vykurovanie

Zvážte, či budete chcieť dom v lete chladiť. Moderné, kvalitne izolované domy majú v lete tendenciu prehrievať sa. Vhodným riešením je preto systém zem-voda alebo voda-voda. Vďaka nemu získate letný chlad z podložia, ktorý vám v zime bude slúžiť ako zdroj pre tepelné čerpadlo.

Jednoznačne odporúčame objednať tepelné čerpadlo ako kompletnú dodávku aj s montážou. Súčasťou takejto dodávky je záruka nielen na čerpadlo, ale aj na zapojenie do systému. Spustenie systému a záručný servis je potrebná súčasť projektu vykurovania.

Servis systému je rovnako dôležitý ako kvalitná montáž. Moderné zariadenia môžu byť online napojené na naše servisné stredisko, ktoré je pripravené na zásah skôr ako príde k zastaveniu zariadenia.

Do procesu návrhu ideálneho systému vykurovania vstupuje viacero faktorov. Energetická potreba domu, počet a nároky užívateľov, oblasť inštalácie, veľkosť pozemku a mnoho ďalšieho. Pri celkovej cene zákazky je návrh zanedbateľnou čiastkou a rozpočítava sa do ceny zákazky.

Ponúkame komplexné riešenia technických zariadení budov. Vykurovací a chladiaci systém s moderným zdrojom tepla a chladu. Podlahové vykurovanie a stropné chladenie,  v prípade stavby s betónovým stropom je ideálnym riešením temperovanie betónového jadra. Nainštalujeme aj rozvody vody, kanalizácie, úpravu vody, centrálny vysávač a všetky potrebné zariadenia k plnohodnotnému užívaniu budovy.

Naši ľudia majú via ako 30 ročné skúsenosti s vykurovacou technikou. Ponúkame možnosť naplno využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré zhodnocujú vložené investície a šetria prírodu aj pre budúce generácie. 

Našim cieľom je šírenie úsporných vykurovacích systémov, šetrných k životnému prostrediu. Do domácností prinášame nové technológie v záujme úspory nákladov, menšieho zaťaženia životného prostredia a zabezpečenia budúcej udržateľnosti planéty.

Slovníček pojmov pre: vykurovanie, chladenie, vetranie …

Vaillant eBus

eBus regulátory využívajú obojsmernú komunikáciu s kotlom, pri ktorej dochádza k neustálej výmene a porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu je vždy výkon kotla plynulo prispôsobovaný požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku zbytočnému kolísaniu teploty vykurovaného priestoru a nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady na vykurovanie.

Ekvitermická regulácia

Teplota vykurovacej vody sa automaticky mení na v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia tak, aby teplota v miestnosti zostala konštantná. Systém pracuje pružnejšie a v predstihu reaguje na zmeny teploty vonku. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody je vyššia a naopak ak sa vonku zvyšuje teplota, automaticky sa znižuje teplota vykurovacej vody.

Kondenzačný kotol

Moderný typ kotla, ktorý využíva teplo získané aj z kondenzácie vodných pár v spalinách. Kondenzačný kotol má vyšší stupeň využitia ako kotol klasickej konštrukcie a zároveň produkuje menšie množstvo spalín.

Expanzný ventil

Je s kompresorom hlavnou súčasť tepelného čerpadla. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou. Prechodom cez expanzný ventil chladivo stráca tlak a je prudko ochladené.

Hlbinný vrt

Ak nie je k dispozícii dostatočne veľká plocha pozemku pre položenie plošného kolektora, je možné ukladať kolektor do hlbinného vrtu. V závislosti na tepelných stratách domu sa hĺbi jeden alebo viac vrtov o hĺbke 80 až 150 m.

Chladivo

Látka, ktorá má veľmi nízky bod varu. Vo výparníku tepelného čerpadla prijme teplo od primárneho média – teplonosnej látky, zvýši sa jeho teplota a zmení sa na plyn. V moderných tepelných čerpadlách sa používajú ekologické chladivá, ktoré nepoškodzujú ozónovú vrstvu.

Kompresor

Pary chladiva sa stláčajú kompresorom, čím sa zvýši jeho teplota. V tepelných čerpadlách sa používajú piestové a rotačné – scroll kompresory.

Kondenzátor

Tepelný výmenník, v ktorom sa odovzdá teplo horúceho chladiva vode do vykurovacieho okruhu.

Nemrznúca zmes

Ide o zmes vody s látkou zabraňujúcou zamŕzaniu na báze etylalkoholu. Nemrznúce zmesi sa používajú v slnečných kolektoroch, vykurovacích sústavách, automobiloch a pod.

Plošný zemný kolektor

Plastové hadice uložené v zemi v nezamŕzajúcej hĺbke cca 1 meter, v ktorých koluje nemrznúca zmes. Tá sa v pôde zohreje a odovzdáva teplo v tepelnom čerpadle. Pre položenie plošného kolektora potrebná pomerne veľká plocha nezastavaného pozemku.

Primárny a sekundárny okruh

Časť tepelného čerpadla, do ktorej sa privádza nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia (zeme, vzduchu, vody) sa označuje ako primárna strana (okruh); časť, z ktorej sa odvádza teplo pre vykurovanie sa označuje ako sekundárna strana (okruh).

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Odoberá energiu zo vzduchu a odovzdáva teplo teplým vzduchom. Ide skôr o klimatizačné jednotky.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Zdrojom energie je spodná voda, ktorá sa čerpá zo studne a do druhej vsakovacej studne sa ochladená voda vracia /po prechode výmenníkom/. Zdroj vody musí byť výdatný.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Zdrojom energie je vonkajší vzduch, ktorý sa pomocou ventilátora privádza k výparníku tepelného čerpadla. Moderné tepelné čerpadlá získavajú energiu zo vzduchu aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu (-20 °C).

Tepelné čerpadlo zem – voda

Tepelné čerpadlo získava energiu zo zeme a to buď prostredníctvom plošných zemných kolektorov alebo hlbinných vrtov. Vykurovanie prebieha odovzdávaním energie vnútornému okruhu teplej vody (podlahové kúrenie).

Tepelná strata domu

Únik tepla z budovy do okolia. Ide teda o stratený tepelný výkon prestupom tepla. Udáva sa pre určitú výpočtovú teplotu.

Radi vám pomôžeme a poradíme pri návrhu a realizácii systému. Využite našu ponuku a získajte odborný návrh. GEOTHERM Slovakia s.r.o.