Menu Zavrieť

Rekuperácia Zehnder

Rekuperácia a vetranie Zehnder

Rekuperácie tepla

Pri moderných budovách s nízkou energetickou stratou vetranie oknami odvádza veľkú časť energie, ktorú je potrebné dodávať do budovy. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania. Moderné zateplené a vzduchotesne uzatvorené budovy vyžadujú pravidelné a dostatočné vetranie. Pri slabom vetraní je vzduch nekvalitný, znižuje komfort užívania stavby a dlhodobo znehodnocuje stavbu výskytom plesní.

Výhody rekuperácie:
– privedenie čerstvého vzduchu
– odvedenie škodlivín a vlhkosti
– ochrana zdravia vyvarovaním sa alergiám (filtre)
–  účinnosť rekuperácie až 90 %
– energetická úspora na vykurovaní až 50 %

Rekuperácia je spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru, a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla. Podľa použitej technológie rekuperácia ušetrí 30-50 % nákladov na vykurovanie.

Až 90 % tepla z odpadového vzduchu je získavané späť pomocou krížového protiprúdového výmenníka tepla /rekuperácia/. Vetranie rekuperáciou znižuje tepelné straty, zabezpečuje stálu výmenu vzduchu a je základom zdravého bývania.

Rekuperácia Zehnder – decentrálna

  • lokálna rekuperácia – rekuperačná jednotka pre jednu miestnosť
  • ComfoSpot 50, ComfoAir 70

Rekuperácia Zehnder – centrálna

  • pre niekoľko miestností, celú budovu
  • ComfoAir 160, ComfoAir 180, ComfoAir 200, ComfoAir 350, ComfoAir Q350

Centrálne rekuperačné zariadenie privádza čerstvý a čistý vzduch do celého bytu/domu. Procesom protiprúdu odoberá z odpadového vzduchu teplo a používa ho na ohrev prúdiaceho čerstvého vzduchu. Pomocou tejto modernej technológie sa dá rekuperovať až 90 % energie. Vymeniteľný filter odoberá zo vzduchu častice prachu aj peľu.

Výhody rekuperácie:
– privedenie čerstvého vzduchu
– odvedenie škodlivín, vlhkosti a výmena vzduchu
– ochrana zdravia – vyvarovanie sa alergiám (filtre)
– energetická úspora

Rekuperácia v malom dome alebo byte?

Rekuperačné jednotky /centrálne a decentrálne/

Rekuperácia Zehnder s entalpickým výmenníkom

V zime môže vlhkosť vzduchu v obytných miestnostiach výrazne poklesnúť. Relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri nižšia ako 30 % môže viesť k vysušovaniu dýchacieho ústrojenstva, čo môže negatívne ovplyvňovať zdravotný stav obyvateľov, zároveň môže nepriaznivo ovplyvňovať aj stavebné konštrukcie (drevené podlahy môžu napríklad zosychať).

rekuperacia riadene vetranie usporaVetracie jednotky ZEHNDER zaručujú ľahkú obsluhu, vysoký komfort a vysokú účinnosť rekuperácie tepla až 95 %, čo predstavuje úsporu až 50 % energie na vykurovanie. Jednotky sú štandardne vybavené automatickým obtokom – bypass, ktorý zabezpečuje letné chladenie /nočné vetranie chladného vzduchu/.

Pomocou entalpického výmenníka, ktorý sa voliteľne dodáva napríklad pri vetracích jednotkách výrobcov Zehnder a Paul, sa v budove optimalizuje relatívna vlhkosť vzduchu, čo je ideálna ochrana proti príliš suchému vzduchu v zime. Získaná vlhkosť z odvádzaného vzduchu sa odovzdáva cez špeciálne polymérické membrány privádzanému čerstvému vzduchu, a to bez prenosu pachov a mikróbov. Takisto počas sparného leta vytvára entalpický výmenník príjemnejšiu klímu, keď, naopak, zabraňuje prívodu príliš vlhkého a teplého vzduchu z exteriéru.

vetranie rekuperaciaEntalpický výmenník ZEHNDER pomáha optimalizovať vlhkosť vzduchu pasívne bez potreby elektrickej energie vďaka inovatívnej konštrukcii polymerových membrán dokáže do privádzaného čerstvého vzduchu odovzdávať nielen teplo, ale aj vlhkosť. Vzduch obsahuje optimálnu vlhkosť, nedochádza k vysušovaniu interiéru zvlášť v zimnom období, keď bežne klesá vlhkosť privádzaného vzduchu aj pod 20 %. Vďaka špeciálnej antibakteriálnej vrstve Microban sa zlepšuje komfort bývania, zabraňuje prestupu odvádzaných pachov, mikróbov a iných škodlivín. Efektívne pracuje až do vonkajšej teploty -12 C˚ bez nutnosti predohrevu a tým sa odstraňuje nebezpečenstvo zamŕzania výmenníka v zimnom období. Pri použití entalpického výmenníku nevzniká kondenzát a odpadá riešenie jeho odvodu. Výmenník má prakticky neobmedzenú životnosť, pokiaľ nedôjde k jeho mechanickému poškodeniu. Údržba spočíva v prepláchnutí prúdom vody.

Ako často je potrebné vymeniť vzduchové filtre?

Filtre výrobca odporúča vymeniť každých šesť mesiacov a v prípade nových domov každé štyri mesiace. Pravidelne kontrolujte filtre a v prípade potreby ich môžete očistiť pomocou vysávača tak, aby ste sa nedotkli filtra. Vysávač nastavte na najnižší výkon. Filtre vymieňajte pri vypnutej rekuperačnej jednotke. Nikdy nečistite filtre vodou ani inou kvapalinou.

Náhradné filtre do rekuperácie Zehnder

Ponúkame predaj náhradných rekuperačných filtrov. Pomocou nového e-shopu predávame filtre na pravidelnú výmenu do rekuperácie. wwww.filtre-rekuperacia.sk/

Rekuperácia s entalpiou – zhrnutie:

  • Vetraním sa vydýchaný vzduch, a tým aj vlhkosť odvádzajú z vnútorných priestorov domu.
  • Ak sa bude v zime privádzať do vnútorných priestorov domu suchý vonkajší vzduch, môže sa vlhkostný režim dostať do nerovnováhy a vznikne nepríjemne suchá interiérová mikroklíma.
  • Na vyrovnanie vlhkostného režimu možno s pomocou výmenníka entalpie (entalpického výmenníka) časť vlhkosti (vo forme čistej vodnej pary) preniesť z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu.
  • V monitorovanom dome bola rekuperovaná absolútna vlhkosť na hodnote približne 1 až 2 g/kg.
  • Rekuperáciou entalpie bolo v porovnaní s výlučnou rekuperáciou tepla možné zvýšiť relatívnu vlhkosť vnútorného vzduchu v monitorovanom dome o 10 % (napr. z 35 % na 45 %).
  • Tepelná a vlhkostná účinnosť v monitorovanom dome zodpovedajú laboratórnym hodnotám, ktoré sú udávané v technických listoch.

Zdroj: www.geotherm.sk