Menu Zavrieť

Rekuperácia

Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla dokáže zásadným spôsobom znížiť energetickú potrebu domu.

Riadené vetranie a rekuperácia tepla

Vetranie s rekuperáciou predstavuje moderný systém riadeného vetrania, ktorý zabezpečí automatický prísun sviežeho vzduchu a spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu. Privádzaný vzduch je vyčistený peľovým filtrom a je bez alergénov. Moderná rekuperácia pracuje s 90% účinnosťou a môže ušetriť až 50 % energie na vykurovanie.

Rozvody zabezpečujú distribúciu čerstvého vzduchu a odsávanie použitého – vydýchaného vzduchu. Odvádzaný aj privádzaný vzduch prúdia cez výmenník tepla. Vydýchaný vzduch tu odovzdá svoje teplo (energiu) vonkajšiemu privádzanému vzduchu, ktorý je chladnejší.

Správne namontovaná rekuperácia je tichá a úsporná. Jej inštalácia je vhodná takmer do každej nehnuteľnosti – staršieho rodinného domu i nízkoenergetickej novostavby. Ideálne je inštalovať rekuperačnú jednotku pri výstavbe alebo rekonštrukcii.

Rekuperácia domu PAUL

Rekuperácia – výhody vetrania

Výhody rekuperácie tepla

  • Neustále privádza čerstvý a čistý vzduch do domácnosti
  • Účinnosť rekuperácie až 90 %
  • Energetická úspora na vykurovaní až 50 %
  • Znižuje záťaž životného prostredia – využíva odpadové teplo sa znižuje potrebu vykurovania
  • Vytvára zdravšie prostredie – filtruje peľ, splodiny a iné alergény v domácom ovzduší
  • Reguluje vlhkosť – rekuperácia s entalpickým výmenníkom
  • Znižuje koncentráciu CO2 /aj prípadného radónu/

Rekuperácia tepla znižuje náklady na vykurovanie

Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla dokáže zásadným spôsobom znížiť spotrebu tepla. Realizuje sa pomocou vetracej jednotky s doskovým výmenníkom tepla. V nízkoenergetických domoch sa takýto spôsob vetrania už stal
štandardom. Odvetrávaný  – odchádzajúci teplý vzduch odovzdá tepelnú energiu čerstvému chladnejšiemu privádzanému vzduchu.

Moderné rekuperačné zariadenie pracuje s účinnosťou až 90%. To znamená, že vráti do objektu väčšinu energie, ktorá by bola stratená pri vetraní. Odborné zdroje uvádzajú, že budova môže strácať vetraním až polovicu vyrobeného tepla. Rekuperácia môže ušetriť viac ako jednu tretinu tepla na vykurovaní objektu.

Okrem spätného získavania tepla je ich výhodou, že filtrujú vzduch od prachu a peľov, a tiež zachytávajú hmyz. Tieto jednotky často regulujú výkon pomocou senzorov kvality vzduchu. Rekuperácia s entalpickým výmenníkom upravuje aj vlhkosť vzduchu.

Rekuperácia tepla v dome
Rekuperacia tepla

Najčastejšie nesprávne informácie o rekuperačnej jednotke

Otváranie okien nie je zakázané!
Otváranie okien síce znižuje účinnosť systému rekuperácie avšak rekuperácia vás nijak neobmedzuje.
Prevádzka rekuperácie nie je drahá!

Odhadované prevádzkové náklady sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov).
Obsluha rekuperačnej jednotky nie je zložitá.
Užívateľ mení iba filtre, ktoré sú dostupné a rýchlo vymeniteľné.
Rekuperácia nie je hlučná!
Správne nadimenzovaný a zrealizovaný systém je takmer nehlučný.

Riadené vetranie prináša

Riadené vetranie plnohodnotne nahrádza vetranie oknami.
Rekuperácia je vhodná aj do domácnosti alergikov!
Prostredníctvom filtrov dokáže efektívne obmedziť množstvo peľov a iných alergénov v ovzduší.

Pri stavebnom povolení bude/je rekuperácia potrebná súčasť stavby na zníženie energetickej náročnosti budovy.

Ponúkame predaj náhradných rekuperačných filtrov. Pomocou nového e-shopu predávame filtre na pravidelnú výmenu do rekuperácie. wwww.filtre-rekuperacia.sk/