Menu Zavrieť

Rekuperácia

Riadené vetranie a rekuperácia tepla

Vetranie s rekuperáciou predstavuje moderný systém riadeného vetrania, ktorý zabezpečí automatický prísun sviežeho vzduchu a spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu. Privádzaný vzduch je vyčistený peľovým filtrom a je bez alergénov. Moderná rekuperácia pracuje s 90% účinnosťou a môže ušetriť až 50 % energie na vykurovanie.

Rozvody zabezpečujú distribúciu čerstvého vzduchu a odsávanie použitého – vydýchaného vzduchu. Odvádzaný aj privádzaný vzduch prúdia cez výmenník tepla. Vydýchaný vzduch tu odovzdá svoje teplo (energiu) vonkajšiemu privádzanému vzduchu, ktorý je chladnejší.

Správne namontovaná rekuperácia je tichá a úsporná. Jej inštalácia je vhodná takmer do každej nehnuteľnosti – staršieho rodinného domu i nízkoenergetickej novostavby. Ideálne je inštalovať rekuperačnú jednotku pri výstavbe alebo rekonštrukcii.

Rekuperácia domu PAUL

Rekuperácia – výhody vetrania

Výhody rekuperácie tepla

  • Neustále privádza čerstvý a čistý vzduch do domácnosti
  • Účinnosť rekuperácie až 90 %
  • Energetická úspora na vykurovaní až 50 %
  • Znižuje záťaž životného prostredia – využíva odpadové teplo sa znižuje potrebu vykurovania
  • Vytvára zdravšie prostredie – filtruje peľ, splodiny a iné alergény v domácom ovzduší
  • Reguluje vlhkosť – rekuperácia s entalpickým výmenníkom
  • Znižuje koncentráciu CO2 /aj prípadného radónu/

Najčastejšie nesprávne informácie o rekuperačnej jednotke

Otváranie okien nie je zakázané!
Otváranie okien síce znižuje účinnosť systému rekuperácie avšak rekuperácia vás nijak neobmedzuje.
Prevádzka rekuperácie nie je drahá!

Odhadované prevádzkové náklady sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov).
Obsluha rekuperačnej jednotky nie je zložitá.
Užívateľ mení iba filtre, ktoré sú dostupné a rýchlo vymeniteľné.
Rekuperácia nie je hlučná!
Správne nadimenzovaný a zrealizovaný systém je takmer nehlučný.

Riadené vetranie prináša

Riadené vetranie plnohodnotne nahrádza vetranie oknami.
Rekuperácia je vhodná aj do domácnosti alergikov!
Prostredníctvom filtrov dokáže efektívne obmedziť množstvo peľov a iných alergénov v ovzduší.

Pri stavebnom povolení bude/je rekuperácia potrebná súčasť stavby na zníženie energetickej náročnosti budovy.

Ponúkame predaj náhradných rekuperačných filtrov. Pomocou nového e-shopu predávame filtre na pravidelnú výmenu do rekuperácie. wwww.filtre-rekuperacia.sk/